Sākums

Hipnoze un kodēšana

Dr. Vladimira Kazika prakse.

 

 Palīdzība un ārstēšana:
- Alkohola atkarība
- Atkarība no narkotiskām vielām
- Atkarība no azartspēlēm
- Atkarība no smēķēšanas
- Liekais svars
- Neirozes
- Depresija


 

   Dr. Vladimirs Kaziks  beidza Rīgas Medicīnas institūtu 1970. gadā. Vēl mācību laikā ieinteresējās par psihiatriju, nodarbojās studentu zinātniskajā pulciņā. Pēc studiju beigšanas cēla kvalifikāciju kursos Rīgā un Maskavā specializējoties nervu slimībās, psihiatrijā, psihoterapijā, narkoloģijā.

   Vairāk nekā 20 gadus strādāja slimnīcā, kur  ārstēja pacientus ar nervu traucējumiem, strādāja par pasniedzēju Rīgas Medicīnas institūtā, dažādās valsts un privātās veselības aprūpes iestādēs. No medicīnas prakses sākuma aktīvi nodarbojās  ar narkoloģisku slimnieku ārstēšanu.

  Vairāk nekā 30 gadu savā darbā aktīvi izmantoja ārstēšanu ar hipnozi. Vairāk nekā 20 gadus veic kodēšanu metodes no alkoholiskās, narkotiskās atkarības, smēķēšanas, azartspēļu atkarības pēc A. Dovženko metodes. Vienlaikus  ar praktiskiem darbiem  veic arī zinātniski - pētnieciskus darbus, galvenokārt pētot hipnozi un tās ietekmi uz smadzeņu bioelektrisko aktivitāti un smadzeņu asinsriti  dažādās slimībās.

   Autors vairāk nekā 40 Latvijā un ārzemēs publicētiem zinātniskiem rakstiem.